ข่าวและประกาศตรวจสุขภาพฟรี "โครงการคัดกรองการตรวจสุขภาพ"   ให้บริการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง...  ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ตลาด   อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ 17  ประชานิเวศน์ 02-589-5768 , 02-591-6303


 

เผยแพร่ : 08-12-2560 10:26:09

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900