ข่าวประชาสัมพันธ์

       อ.ต.ก. จัดงาน “เทศกาลผลไม้ กล้วยไม้ คุณภาพ อตก.” Thai Fruit & Orchid Festival 2017 ระหว่างวันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ
เผยแพร่ : 08-12-2560 10:29:57
       อ.ต.ก. จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคและจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ จากอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 10 - 20 พฤษภาคม 2560
เผยแพร่ : 08-12-2560 10:29:39

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900