ข่าวประชาสัมพันธ์

      
เผยแพร่ : 12-09-2562 10:26:16
      
เผยแพร่ : 12-09-2562 09:18:45
       ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อตก จังหวัดชลบุรี พบกับ - การจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากทั่วประเทศ - กิจกรรมสาธิตและจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ - ชมชิมผลไม้ตามฤดูกาล - ชมการแสดงดนตรีบนเวที ทุกวัน! แจกต้นกล้วยไม้ฟรีทุกวัน วันละ 100 ต้น ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
เผยแพร่ : 23-08-2562 18:45:20
       สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 https://www.etda.or.th/iub/
เผยแพร่ : 23-08-2562 18:45:06

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900