ข่าวและประกาศ  ประกาศ อ.ต.ก. เลื่อนจัดกิจกรรม #ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 ณ อาคารสัตว์เลี้ยง อ.ต.ก. ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

 

เผยแพร่ : 18-03-2563 09:50:01

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900