ข่าวและประกาศอ.ต.ก. จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคและจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ จากอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

“ ลิ้นจี่คุณภาพ หอมอร่อย หวานลิ้น ปีละหน ”

นายกมลวิศว์  แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กล่าวว่า  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคและจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพจากอำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา ณ ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน กรุงเทพฯ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพลิ้นจี่เกรดพรีเมี่ยมและลิ้นจี่ห่อของเกษตรกรในอำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา  ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งปลูกลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยที่มีรสชาติหวาน หอม อร่อย  และคุณภาพดีเยี่ยม  ทำให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่ได้ในราคาที่สูงกว่าราคาจำหน่ายที่หน้าสวน  ทั้งนี้ อ.ต.ก. ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา  ในการคัดเลือกเกษตรกรและลิ้นจี่จากสวนที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการบำรุงรักษาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยากำหนด  โดยเฉพาะขั้นตอนการผลิตลิ้นจี่คุณภาพและการห่อผล  ผลผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพระดับพรีเมี่ยม  ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ  และสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาติดตามดูแล  แปลงปลูกลิ้นจี่ตั้งแต่เริ่มผลิดอกจนเก็บเกี่ยวได้

นอกจากนี้  อ.ต.ก. ได้ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ  จัดสรรสถานที่เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่นำลิ้นจี่คุณภาพไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง  เพื่อเป็นการกระจายผลผลิตลิ้นจี่และให้เกษตรกรมีทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่ในช่วงที่ผลผลิตกระจุกตัว  ได้แก่ กรมศุลกากร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สำนักงานใหญ่)  และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เลือกซื้อและลิ้มลองลิ้นจี่คุณภาพจากเกษตรกรอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้ที่

* ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2560

* กรมศุลกากร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2560

* ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สำนักงานใหญ่) ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2560

*** สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.ortorkor.com ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2560 ***

 

เผยแพร่ : 08-12-2560 10:29:39

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900