ข่าวและประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อเข้าร่วมโครงการ “คัดสรรสินค้ามาตรฐานเกษตรคุณภาพ 45 ชนิด ฉลองครบรอบ 45 ปี อ.ต.ก.”

ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mof.or.th/download/45P.pdf

 

เผยแพร่ : 03-12-2562 15:49:03

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900