ข่าวและประกาศขอเชิญเที่ยวงาน "ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา" พบกับสินค้าเกษตรคุณภาพปลอดภัย อาทิ ผักปลอดสารพิษ ผลไม้ปลอดสารพิษ เค้กจำปะดะขนุน น้ำพริก เครื่องแกง ต้นไม้ เห็ดแครง และอื่นๆอีกมากมาย ในงานยังพบกับนิทรรศการ จาก Young Smart Farmer สงขลา ในบูธมีทั้งอาหารเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ 20 - 23 กันยายน 2562 ณ อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา ติดขนส่งเกาะยอ ตรงข้าม อบจ.สงขลา สอบถามเพิ่มเพิ่มโทร 074 - 330241 — ที่ อตก.สงขลา องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดสงขลา

 

เผยแพร่ : 18-09-2562 09:39:50

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900