ข่าวและประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดกิจกรรมจำหน่ายผลผลิตลองกองจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ระหว่างวันที่ 13 กันยายน – 12 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารจอดรถ 6 ชั้น ตลาด อ.ต.ก. ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.

อ.ต.ก. ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมอุดหนุน ผลผลิตลองกองจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งขณะนี้มีผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถระบายผลผลิตได้ทัน ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร. 098-964-3903 , 095-961-8863 

ราคาลองกอง

เบอร์ 1 ราคาลังละ 500 บาท (5 กิโล)

เบอร์ 2 ราคาลังละ 350 บาท (5 กิโล)

เบอร์ 3 ราคาลังละ 200 บาท (5 กิโล)

#โครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลองกองในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ #ตลาดอตก #ortorkormarket

 

เผยแพร่ : 18-09-2562 09:18:50

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900