ข่าวและประกาศสามารถดาวน์โหลดสื่อความรู้ต้นแบบการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ที่ www.ect.go.th และสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2NWxZKg

 

เผยแพร่ : 12-09-2562 09:18:45

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900