ข่าวและประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)  ร่วมกับ  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.) จัดงาน ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11 เป็นการรวบรวมของดีจาก 4 จังหวัดชายแดนใต้ คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา โดยการคัดสรรสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจำหน่าย อาทิ ผลไม้ตามฤดูกาล พืชผักพื้นบ้าน สินค้าแปรรูป ของฝาก ของที่ระลึก อาหารปรุงสำเร็จ อาหารพื้นเมืองภาคใต้ (โรตี ชาซัก ข้าวยำ นํ้าบูดู ข้าวมันไก่เบตง) และกิจกรรมสาธิต/ฝึกอาชีพ จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีร่วมสมัย และจัดแสดงนิทรรศการการพัฒนาพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ 


“ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 กันยายน 2561 ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. (พหลโยธิน) กรุงเทพฯ

 

เผยแพร่ : 30-08-2561 20:10:11

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900