ข่าวและประกาศอ.ต.ก. จัดงาน “ เทศกาล กินเจ ประจำปี 2560 ”

 เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบทอดประเพณีเทศกาลถือศีลกินเจ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเจริญ

โดยใช้หลัก
เมตตาธรรม งดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ เพื่อสะสมบารมีสร้างกุศล และส่งเสริมสุขภาพ
 
ได้ทั้งความสุขกาย สุขใจ 

 

เผยแพร่ : 08-12-2560 10:30:47

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900