ข่าวและประกาศ

      
เผยแพร่ : 22-03-2562 09:32:37
      
เผยแพร่ : 20-03-2562 10:50:17
      
เผยแพร่ : 15-03-2562 10:21:18
      
เผยแพร่ : 13-03-2562 15:53:22
      
เผยแพร่ : 13-03-2562 09:54:21
      
เผยแพร่ : 12-03-2562 09:50:12
      
เผยแพร่ : 07-03-2562 08:43:11
       โครงการดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยหัวใจ จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เริ่มลงทะเบียนสุนัขและแมว ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารตลาดสัตว์เลี้ยง อ.ต.ก.
เผยแพร่ : 06-03-2562 14:05:19
      
เผยแพร่ : 05-03-2562 08:55:05
      
เผยแพร่ : 05-03-2562 08:53:30

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900