รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 

 เวปไซด์ CNN ได้จัด 10 อันดับ ตลาดสดยอดเยี่ยม โดย ตลาด อ.ต.ก. ติดอันดับที่ 4 ปี 2560

   เวปไซด์ CNN ได้จัด 10 อันดับ ตลาดสดยอดเยี่ยม โดย ตลาด อ.ต.ก. ติดอันดับที่ 4 ปี 2560

 รางวัล ตลาดที่รักษามาตรฐานสุดยอดตลาดต้นแบบ ของกรุงเทพมหานคร ตามโครงการ กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2560

   รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ โดยกรุงเทพมหานคร มอบรางวัลนี้ไว้ให้เพื่อแสดงว่า ตลาด อ.ต.ก. เขตจตุจักร เป็นตลาดที่รักษามาตรฐานสุดยอดตลาดต้นแบบ ของกรุงเทพมหานคร ตามโครงการ กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กค. 2560

 

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900