ผู้บริหารองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

 

นางภัคจิรา โรจนกฤตย์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ อ.ต.ก.เขต 7

E-mail : pugjira.r@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 621, 02-357-1968

 

นางภัคจิรา โรจนกฤตย์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ อ.ต.ก.เขต 8 (รักษาการ)

E-mail : pugjira.r@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 622

 

 

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900