ผู้บริหารองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

 

นางสุดา จันทร์เรือง

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจตลาด

E-mail : suda.j@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 212, 02-270-1675

 

นางสาวถนิมนันท์ เจียสกุล

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการภูมิภาค

E-mail : tanimnun.c@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 618, 02-278-4452

 

นางชารินา นิจนันท์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ อ.ต.ก.เขต 1

E-mail : charina@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 614, 02-270-0144

 

นางสาวนิลาวรรณ์ เลี้ยงประเสริฐ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ อ.ต.ก.เขต 2

E-mail : nilawan.l@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 619, 02-279-4875

 

นางศิริวรรณ พรหมบังเกิด

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มการค้าต่างประเทศ

E-mail : siriwan.p@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 215, 02-270-0147

 

นางภัคจิรา โรจนกฤตย์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มธุรกิจการค้า

E-mail : pugjira.r@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9

 

นางรสริฬ วัฒนกูล

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มกลยุทธ์พัฒนาธุรกิจ

E-mail : rosrin.w@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9

 

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานพัฒนาธุรกิจ

E-mail :

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9

 

นางสุนทรี ตรีทิเพศสุวรรณ

ตำแหน่ง :  หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รักษาการ)

E-mail :

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9

 

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์

E-mail :

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9

 

 

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900