ผู้บริหารองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

 

นางละเอียด อชินพยัคฆ์

ตำแหน่ง : กองตลาด 2

E-mail :

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 112, 02-270-0142

 

นางสุดา จันทร์เรือง

ตำแหน่ง : กองพัฒนาธุรกิจตลาด

E-mail :

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 212, 02-270-1675

 

นางสาวถนิมนันท์ เจียสกุล

ตำแหน่ง : กลุ่มบริหารงานกิจการภูมิภาค 1

E-mail :

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 610, 02-279-7137

 

นางศิริวรรณ พรหมบังเกิด

ตำแหน่ง : กลุ่มการค้าต่างประเทศและพัฒนาธุรกิจ

E-mail : siriwan.p@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 612, 02-357-1965

 

นางชารินา นิจนันท์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ อ.ต.ก.เขต 2

E-mail : charina@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 613, 02-270-0141

 

นางชารินา นิจนันท์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ อ.ต.ก.เขต 3 (รักษาการ)

E-mail : charina@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 614, 02-270-0144

 

นางอลิสา ม่วงมณี

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ อ.ต.ก.เขต 4 (รักษาการ)

E-mail : ailsa@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 615, 02-270-0143

 

นางสุชาดา อดุลยประภากร

ตำแหน่ง : กลุ่มบริหารงานกิจการภูมิภาค 2

E-mail :

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 617, 02-270-0149

 

นางสาวนิลาวรรณ์ เลี้ยงประเสริฐ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ อ.ต.ก.เขต 5

E-mail : nilawan.l@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 619, 02-278-3085

 

นางสาวนิลาวรรณ์ เลี้ยงประเสริฐ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ อ.ต.ก.เขต 6 (รักษาการ)

E-mail : nilawan.l@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 620, 02-270-0145

 

 

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900