ผู้บริหารองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

 

นางคำนึง ระพันธ์

ตำแหน่ง : กองพัสดุ

E-mail : khumnung.r@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 609, 02-278-5261, 02-357-1969

 

นายชาญชัย ฉันทานุรักษ์

ตำแหน่ง : กองกฎหมาย (รักษาการ)

E-mail : chanchai.c@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 510, 02-279-6763

 

นางชนิดา ปัญจมะวัต

ตำแหน่ง : กองบัญชี

E-mail : chanida.p@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 410, 02-278-4775

 

นางสุดา อินทโสตถิ

ตำแหน่ง : กองบัญชีสาขา

E-mail : suda.i@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 412, 02-278-1524

 

นางปรียา ภาสาวสุวัศ

ตำแหน่ง : กองการเงิน

E-mail : preeya.k@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 405, 02-618-5325

 

นายธกฤต แสงหิรัญ

ตำแหน่ง : กองธุรกิจข้าว

E-mail : tagrit.s@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 501, 02-279-5680

 

นางสาวสวลักษณ์ ถาพรพาสี

ตำแหน่ง : กองธุรกิจพืชผล

E-mail : savalak.t@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 605, 02-279-5681

 

ตำแหน่ง : กองธุรกิจปัจจัยการผลิต

E-mail :

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 601, 02-279-4651

 

นายชินรัตน์ อัครอนันต์

ตำแหน่ง : กองตลาด 1

E-mail : chinnarat.a@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 107, 02-279-6215

 

นางละเอียด อชินพยัคฆ์

ตำแหน่ง : กองตลาด 2

E-mail : laeard.a@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 112, 02-270-0142

 

 

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900