ผู้บริหารองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

 

นายชินรัตน์ อัครอนันต์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการตลาด

E-mail :

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 111, 02-279-6215, 02-279-5808

 

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

E-mail :

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 616

 

นางดุษดี ก้อนแก้ว

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

E-mail : dutsadee.g@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 313, 02-278-0624

 

นางนงนุช วิริยะชัย

ตำแหน่ง : หัวหน้ากองแผนงานและงบประมาณ

E-mail : nongnuch.w@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 202, 02-278-1085

 

นางพจนา อวยชัยเจริญ

ตำแหน่ง : หัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ (รักษาการ)

E-mail : pojjana@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 205, 02-278-0151

 

นางพิชยา เมืองวงษ์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากองพัฒนาระบบงานและบริหารความเสี่ยง

E-mail : phitchaya@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 208, 02-618-5323

 

นางณิชยกานต์ ศรีวรรณ

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบปฏิบัติการส่วนกลาง

E-mail : nichayagan.s@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 401, 02-613-5322

 

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบระบบปฏิบัติการ

E-mail :

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 402, 02-618-5329

 

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบปฏิบัติการส่วนภูมิภาค

E-mail :

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 404, 02-618-5324

 

นางสมศรี ศรเวช

ตำแหน่ง : หัวหน้ากองทรัพยากรบุคคล

E-mail : somsri.s@mof.or.th

เบอร์ติดต่อ : 02-279-2080-9 ต่อ 304, 02-278-1086

 

 

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900