ข่าวประชาสัมพันธ์


     ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อตก จังหวัดชลบุรี พบกับ - การจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากทั่วประเทศ - กิจกรรมสาธิตและจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ - ชมชิมผลไม้ตามฤดูกาล - ชมการแสดงดนตรีบนเวที ทุกวัน! แจกต้นกล้วยไม้ฟรีทุกวัน วันละ 100 ต้น ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

เผยแพร่ : 23-08-2562 18:45:20


     สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 https://www.etda.or.th/iub/

เผยแพร่ : 23-08-2562 18:45:06

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม >

" อ.ต.ก. ตลาดเพื่อเกษตรกรไทย

ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค "

ข่าวประกาศ

    

เผยแพร่ : 23-08-2562 16:10:06

    

เผยแพร่ : 23-08-2562 13:45:13

    

เผยแพร่ : 22-08-2562 15:41:30

    

เผยแพร่ : 22-08-2562 14:58:48

    

เผยแพร่ : 14-08-2562 09:51:32

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม >

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900